Teste Matematikore Per Klasen E 5 Te

 Teste Matematikore Per Klasen E 5 Te[Full DOWNLOAD]

mjetet e konkretizimit në mësimin e matematikës Kosovo Basic

matematikës dhe e zgjidhjes së problemeve matematikore duke përdorur materiale konkretizuese 16 nëntor në klasën 5/4 me 25 nxënës dhe në disa klasa të tjera të po kësaj shkolle. ... kontrolli i detyrave të shtëpisë fletë ushtrimi dhe teste..

Source:bep-ks.org

[ Read more ] [ Fast Donwload ]

KORNIZA E KURRIKULUMIT TË KOSOVËS DORACAKU I ZHVILLUESVE ...

KORNIZA E KURRIKULUMIT TË KOSOVËS DORACAKU I ZHVILLUESVE TË KURRIKULUMIT Lindita Boshtrakaj Luljeta Demjaha Eda Vula Richard Webber.

Source:www.eu.eduswap-ks.org

[ Read more ] [ Fast Donwload ]


Recent Searches :