Teste Matematikore Per Klasen E 5 Te

 Teste Matematikore Per Klasen E 5 Te[Full DOWNLOAD]

mjetet e konkretizimit në mësimin e matematikës Kosovo Basic

matematikës dhe e zgjidhjes së problemeve matematikore duke përdorur materiale konkretizuese 16 nëntor në klasën 5/4 me 25 nxënës dhe në disa klasa të tjera të po kësaj shkolle. ... kontrolli i detyrave të shtëpisë fletë ushtrimi dhe teste..

Source:bep-ks.org

[ Read more ] [ Fast Donwload ]

KORNIZA E KURRIKULUMIT TË KOSOVËS DORACAKU I ZHVILLUESVE ...

KORNIZA E KURRIKULUMIT TË KOSOVËS DORACAKU I ZHVILLUESVE TË KURRIKULUMIT Lindita Boshtrakaj Luljeta Demjaha Eda Vula Richard Webber.

Source:www.eu.eduswap-ks.org

[ Read more ] [ Fast Donwload ]

LIBËR PËR MËSUESIN MATEMATIKA 7 - Botime Pegi | Botime ...

PËRMBAJTJA I. PROGRAMI I MATEMATIKËS SË KLASËS SË SHTATË 5 II. MBI PLANIFIKIMIN LËNDOR VJETOR NGA MËSUESI 13 II.1 Tre nivelet e arritjeve të nxënësve në ....

Source:www.botimepegi.al

[ Read more ] [ Fast Donwload ]

LIBËR PËR MËSUESIN MATEMATIKA 8 - Botime Pegi | Botime ...

MATEMATIKA 8 5 I. MBI PLANIFIKIMIN LËNDOR VJETOR NGA MËSUESI Përpara se të planifikojë punën vjetore në lëndën Matematika 8 është e domosdoshme.

Source:www.botimepegi.al

[ Read more ] [ Fast Donwload ]


Recent Searches :