Registrirani Lekovi Vo Makedonija

 Registrirani Lekovi Vo Makedonija[Full DOWNLOAD]

ZAKON ZA ZDRAVSTVENATA ZA[TITA

^len 12 Pravata od osnovnata zdravstvena za{tita od ~lenot 11 na ovoj zakon se obezbeduvaat na: 1) rabotnicite vo organizaciite, vo organite na op{tinata - Republika-.

Source:www.disabilitymonitor-see.org

[ Read more ] [ Donwload pdf ]


Recent Searches :