Proposal Mengenai Perkembangan Industri Kreatif

 Proposal Mengenai Perkembangan Industri Kreatif[Full DOWNLOAD]

PEDOMAN PEMBUATAN PROPOSAL FPIK Unpad Universitas

Membuat laporan berkala mengenai perkembangan usaha. 4. Boga/ Industri dan Jasa Non Makanan&Minuman/ Industri Kreatif. Disusun oleh : Nama..

Source:fpik.unpad.ac.id

[ Read more ] [ Fast Donwload ]

DIPLOMA TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

29 MATAPELAJARAN WAJIB UNIVERSITI DACW 1342 Tamadun Islam dan Tamadun Asia (2,2,0) Objektif a. Membekalkan pelajar dengan satu pemahaman komprehensif mengenai sejarah ....

Source:ftmk.utem.edu.my

[ Read more ] [ Fast Donwload ]


Recent Searches :