Msrtc Timetable

 Msrtc Timetable[Full DOWNLOAD]

Rregullore e Vlerësimit te nxënësve ne Gjimnaz

pjesetuar numrin e oreve vjetore te lendes ne planin mes?mor me 36 . 1. Kr ( 10911) Matematika e kurrikulës bërthamë për klasën e IO të ka 3 kredite sepse:..

Source:www.vet.al

[ Read more ] [ Donwload pdf ]

PLANI MËSIMOR I PROGRAMIT BACHELOR NË MATEMATIKË

PLANI MËSIMOR I PROGRAMIT BACHELOR NË MATEMATIKË ? FINANCË Gjuhë e huaj për Fakultetin e Shkencave Teknike: Anglisht 1/ Anglisht 2/ ....

Source:univl.univlora.edu.al

[ Read more ] [ Donwload pdf ]

PLAN PROGRAMI MËSIMOR PËR LËNDËN E MATEMATIKËS

PROGRAMI I ZBËRTHYER. 1. Orientimi në hapësirë. 2. Objektet që na rrethojnë. 3. Të zbulojmë objektet që na rrethojnë FP. 4. Caktimi i pozitës së objekteve të .

Source:naserkastrati.weebly.com

[ Read more ] [ Donwload pdf ]


Recent Searches :